Chương trình hội thảo khoa Lâm học 9 tháng 11, 2011

KHOA LÂM HỌC VỚI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠOVÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Đọc tiếp
Kế hoạch chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2011 18 tháng 10, 2011

Năm 2011 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với tuổi trẻ: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2011), 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2011), năm 2011 được Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn là Năm Thanh niên.

Đọc tiếp
Triển khai tổng kết năm học 2010 - 2011 16 tháng 7, 2011

Xin mời các bạn xem các nội dung bên dưới1. Thông báo2. Mẫu biểu tổng hợp rèn luyện3. Mẫu biểu 0102034. Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện

Đọc tiếp
Hiển thị 651 - 660 of 741 kết quả.
của 75