Thay đổi lịch họp Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Phó hiệu trưởng 16 tháng 1, 2013

Theo lịch công tác tuần từ ngày 14/01/2013 đến ngày 18/01/2013, có cuộc họp Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Phó hiệu trưởng vào 15h00, ngày thứ sáu (18/01/2013). Do thời gian trên các đ/c Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT bận họp đột xuất. Vì vậy cuộc họp trên có sự thay đổi như sau:

Đọc tiếp
Công nhận Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXI, nhiệm kỳ 2012-2015 14 tháng 1, 2013

Căn cứ kết quả Đại hội khóa XXI, nhiệm kỳ 2012-2015 của Công đoàn Trường ĐHLN ngày 26/12/2012; biên bản họp bầu các chức danh BCH, Ủy ban kiểm tra Xông đoàn và Tờ trình số 79/TT-CĐ ngày 28/12/2012 của Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHLN về việc đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử; ngày 07/01/2013 Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam đã ký, ban hành Quyết định số 17/QĐ-CĐN về việc công nhận BCH, UBKT Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXI, nhiệm kỳ 2012-2015, cụ thể như sau:

Đọc tiếp
Hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2012 14 tháng 12, 2012

Thực hiện Công văn số 321-CV/ĐUK, ngày 29-11-2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2012, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc triển khai thực hiện như sau:

Đọc tiếp
Hiển thị 641 - 650 of 790 kết quả.
của 79