Thông báo Về việc triển khai kế hoạch mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng I, II, III)

19 tháng 3, 2018

Danh sách giảng viên phải học chứng chỉ bồi dưỡng theo các chức danh nghề nghiệp


Chia sẻ