Thông báo V/v điều chỉnh, triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 (năm học 2019 - 2020) đối với sinh viên đại học - hệ chính quy 29 tháng 4, 2020

Để đảm bảo tiến độ kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Nhà trường thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2 đối với hệ đại học chính quy như sau:

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 896 kết quả.
của 90