Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghê giai đoạn 2015 -2019 8 tháng 11, 2019

Kỷ yếu "Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 -2019", giới thiệu các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh/Thành phố, các dự án tư vấn chuyển giao công nghệ thuộc 06 lĩnh vực nghiên cứu khoa học trọng tâm của Nhà trường gồm Giống và Công nghệ sinh học, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Công nghệ rừng và Chế biến lâm sản, Kinh tế chính sách

Đọc tiếp
Làm việc với Tập đoàn NTEA Việt Nam 23 tháng 9, 2019

Sáng 23/9/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn NTEA Việt Nam nhằm thảo luận và xúc tiến các nội dung triển khai chương trình hợp tác giữa hai bên.

Đọc tiếp
Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019 19 tháng 7, 2019

Theo quy định của Hội đồng giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Lâm nghiệp công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019.

Đọc tiếp