Giới thiệu chung

25 tháng 7, 2016

Với số lượng 1.055 cán bộ, giảng viên trong đó có 585 giảng viên cơ hữu, 01 giảng viên cao cấp, 06 Giáo sư, 22 Phó giáo sư, 113 Tiến sĩ, 344 Thạc sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp đã trở thành một trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực Lâm nghiệp, một trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, có vị thế vững chắc ở Việt Nam và có quan hệ đối tác với nhiều trường đại học, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Trong 5 năm qua (2012 - 2016), Trường Đại học Lâm nghiệp đã được Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN, các Sở KH&CN đặt hàng nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) và được Hội đồng Khoa học của cơ quan quản lý nghiệm thu: 07 nhiệm vụ cấp Quốc gia, 49 nhiệm vụ cấp Bộ NN& PTNT, 13 nhiệm vụ cấp thành phố/tỉnh và 07 tiêu chuẩn quốc gia. Có 195 bài báo quốc tế, 448 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, 347 bài báo thuộc tạp trí của trường.

Hoạt động KHCN của sinh viên, có những chuyển biến mạnh về chất lượng và có những thành tích cao khi tham gia các cuộc thi: Tài năng khoa học trẻ Việt Nam; Khởi nghiệp quốc gia; Olypic cơ học toàn quốc và tham gia Hội nghị khoa học tuổi trẻ khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy toàn quốc.

Trong 5 năm qua, tạp chí KHCN trường Đại học Lâm nghiệp đã xuất bản được 20 số với khoảng 300 bài, Tạp chí được Hội đồng CDGSNN đánh giá có chất lượng và nghiêm túc. Tạp chí đã phát hành tới các Bộ, Hội đồng CDGSNN và các ngành, các sở KHCN, các tổng công ty và các đơn vị liên quan,... Năm 2016, tạp chí KHCN xuất bản thêm 02 số tạp chí tiếng Anh.


Chia sẻ