Danh sách kỷ yếu từ các năm 2013 - 2018

9 tháng 12, 2018

STT

Tên bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học

Tên tác giả

Là tác giá hoặc đồng tác giả

Tên tạp chí, kỷ yếu

Ngôn ngữ

Năm công bố

1

Đặc điểm giải phẫu và sinh lý loài Trẩu (Vernicia montana Lour.) tại khu vực núi Luốt, Đại học Lâm nghiệp

Nguyễn Thị Thơ, Vũ Quang Nam

Tác giả

Hội nghị khoa học toàn quốc lần 5

Tiếng Việt

2013

2

Influence of different fabrication processing on performance of PZT thin film based memberance actuator

Nguyen Thi Quynh Chi, Pham Ngoc Thao, Nguyen Tai, Trinh Quang Thong, Nguyen Duc Minh , and Vu Ngoc Hung

 tác giả

Proceedings of the 4th International Workshop on Nanotechnology and Applications (IWNA-2013)

Tiếng Anh

2013

3

Khu hệ chim Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đăk Nông

Đồng Thanh Hải, Vũ Tiến Thịnh

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 5

Tiếng Việt

2013

4

Nghiên cứu cơ sở khoa học của chính sách sản xuất lúa gạo đảm bảo an ninh lương thực quốc gia ở Việt Nam

Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Thị Hải Châu

Đồng tác giả

Kết quả Nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực NN & PTNT những năm đầu thế kỷ 21

Tiếng Việt

2013

5

Nghiên cứu nhân giống để bảo tồn loài Du sam đá vôi (Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn) tại khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tuyen, P.T., Hai, T.N., Hoi, T. M., Anh, H.T.V.

Tác giả

Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Tiếng Việt

2013

6

Những nét cơ bản về các loài côn trùng có giá trị thực phẩm tại khu vực Tây Bắc Việt Nam

Lê Bảo Thanh và các cộng sự

Đồng tác giả

Báo cáo khoa học, Hội nghị côn trùng quốc gia lần thứ 8

Tiếng Việt

2013

7

Phân lập, tuyển chọn các chủng Aspergillus niger sinh endo polygalacturonase cao cho mục tiêu sản xuất

Vũ Kim Dung, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Trà My, Lê Thị Huyền, Nguyễn Thị Xuân Sâm

Tác giả

Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013

Tiếng Việt

2013

8

Tái sinh cây Bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla) hiệu suất cao thông qua tạo đa chồi trực tiếp từ mô sẹo

Nguyễn Thi Hồng Gấm,Bùi Văn Thắng, Hà Văn Huân, Chu Hoàng Hà

Tác giả

Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013

Tiếng Việt

2013

9

Tỷ số H/V của sóng Rayleigh trong môi trường đàn hồi chịu biến dạng trước trượt thuần túy

Phạm Chí Vĩnh,  Lê Thị Huệ

Đồng tác giả

Tuyển tập công trình hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ 11 

Tiếng việt

2013

10

Thành phần loài động vật quý hiếm tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Bắc Kạn

Vũ Tiến Thịnh

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo về sinh thái và tài nguyên sinh vật

Tiếng Việt

2013

11

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy lát mỏng tế bào để nhân giống in vitro cây hoa Đồng tiền (Gerbera Jamesonii Bolus),

Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Huệ, Nguyễn Như Ngọc

đồng tác giả

kỷ yếu hội nghị

tiếng Việt

2013

12

 Một số quy định về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hiện hành tại Việt Nam,

Phạm Phương Nam, Nguyễn Thanh Trà, Phạm Thanh Quế, Ngô Thị Hà

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo

Tiếng Việt

2014

13

Bảo tồn loài Du sam ðá vôi tại khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn

Trần Ngọc Hải

Tác giả

Kết quả NC KH-CN giai đoạn 2005-2014 ÐH Lâm Nghiệp

Tiếng Việt

2014

14

Bước đầu xác định tuổi sâu non xén tóc Apriona germari (Hope) (Cerambycidae:Coleoptera) bằng qui luật Dyar

Lê Bảo Thanh và các cộng sự

Đồng tác giả

Báo cáo khoa học, Hội nghị côn trùng quốc gia lần thứ 8

Tiếng Việt

2014

15

Conservation of Magnoliaceae from Vietnam

Vũ Quang Nam

Tác giả

Workshop proceedings of Linkage of research, training and production development for restructuring the forestry sector in Vietnam. Hanoi:

Tiếng Việt

2014

16

Định hướng phát triển Lâm nghiệp tỉnh Bolikhamxay nước CHDCND Lào

Trần Hữu Viên

Tác giả

 Kết quả nghiên cứu KH và CN giai đoạn 2005 -2014 

Tiếng Việt

2014

17

Hiệu quả phòng trừ của dịch chiết từ lá xoan (Melia azedarach L.) trong phòng trừ sâu xanh ăn lá trầm (Heortia vitessoidaes Moore)

Lê Bảo Thanh và các cộng sự

Đồng tác giả

Báo cáo khoa học, Hội nghị côn trùng quốc gia lần thứ 8

Tiếng Việt

2014

18

Một số giải phâp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất rừng giao cho cộng đồng tại Việt Nam

Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Nguyễn Nghĩa Biên

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo

Tiếng Việt

2014

19

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài cây nguy cấp quý hiếm vùng Tây Bắc

Trần Ngọc Hải

Tác giả

Kết quả NC KH-CN giai đoạn 2005-2014 ÐH Lâm Nghiệp

Tiếng Việt

2014

20

Nghiên cứu đánh giá trị Đa dạng sinh học và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Ba Vì Hà Nội

Nguyễn Hải Hà

Tác giả

Báo cáo cấp cơ sở

Tiếng Việt

2014

21

Nghiên cứu đề xuất công nghệ và hệ thống thiết bị phun thuốc bột diệt sâu róm thông

Lê Văn Thái và các cộng sự

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ khoa học công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 45

Tiếng Việt

2014

22

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả môi trường của rừng trồng và các hoạt động kinh doanh rừng trồng tại Hà Nội.

Kiều Thị Dương và các cộng sự

Đồng tác giả

Kỷ yếu KHCN 2014

Tiếng
Việt

2014

23

Nghiên cứu khả năng hấp thu khí carbon monoxide của một số loài cây bản địa

Phung Van Khoa, Bui Van Nang, Nguyen Thi Bich Hao

Tác giả

Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development, Journal of Ministry of Agriculture and Rural Development, Viet Nam,

Tiếng Việt

2014

24

Nghiên cứu xây dựng mô hình biện pháp tổng hợp quản lý sâu róm bốn túm lông (Dasychira axutha Collennette,1934)

Nguyễn Thế Nhã

Tác giả

Hội nghị côn trùng học toàn quốc

Tiếng Việt

2014

25

Nghiên cứu xây dựng phương án điều chế rừng tự nhiên lá rộng thường xanh là rừng sản xuất tại vùng núi phía Bắc, Băc trung bộ và Tây nguyên.

Trần Hữu Viên

Tác giả

 Kết quả nghiên cứu KH và CN giai đoạn 2005 -2014 

Tiếng Việt

2014

26

Opportunities and challenges in training and scientific research  of electro mechanic-civil engineering

Lê Văn Thái và các cộng sự

Đồng tác giả

Workshop proceeding: Linkage of research, training and production development for restructuring the forestry sector in VietNam

Tiếng Anh

2014

27

Sustainable havest and deverlopment of forest flora resources in Vietnam

Trần Ngọc Hải

Tác giả

Workshop proceedings

Tiếng Anh

2014

28

Thích ứng với Biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển và những bài học kinh nghiệm

Đặng Thị Hoa, Bùi Thế Đồi

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo của trường Đại học Giao thông Vận tải, Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Khoa học Kỹ thuật

Tiếng Việt

2014

29

 Nghiên cứu hiện trạng nhân nuôi Cheo cheo nam dương, thành Tragulus javanicus (Osbeck, 1765) nhằm phát triển kinh tế gia đình tại tỉnh Đồng Nai .

Nguyễn Hải Hà

Tác giả

Báo cáo cấp cơ sở, ĐHLN

Tiếng Việt

2015

30

Công thức chính xác và xấp xỉ của phương trình tán sắc và tỷ số H/V của sóng Rayleigh trong mô hình một lớp trực hướng đặt trên bán không gian trực hướng

Nguyễn Thị Lưu, Trương Thị Thùy Dung, Lê Thị Huệ, Trần Thanh Tuấn

Đồng tác giả

Tuyển tập công trình hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ 12

Tiếng việt

2015

31

Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng,

Phạm Thanh Quế

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo quốc gia

Tiếng Việt

2015

32

Giản đồ pha của mô hình XY hai chiều với trường tinh thể bất đẳng hướng sáu hướng

Lương Minh Tuấn, Trần Thiện Hoàng, Dương Xuân Núi, Nguyễn Đức Trung Kiên, Phạm Thành Huy, Đào Xuân Việt

Đồng tác giả

Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 - SPMS 2015

Tiếng Việt

2015

33

Khảo sát ảnh hưởng của tính bất đẳng hướng của môi trường lên tỷ số H/V của sóng mặt Rayleigh

Trần Ngọc Trung, Lê Thị Huệ, Trần Thanh Tuấn

Đồng tác giả

Tuyển tập công trình hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ 12

Tiếng việt

2015

34

Nghiên cứu dòng điện cảm ứng chum điện tử thu nhận bởi nano contact trong cấu trúc chứa nano tinh thể bằng mô phỏng Monte Carlo.

Dương Xuân Núi, Dương Chính Cương, Nguyễn Lương Thiện và Đoàn Quảng Trị

Tác giả

Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 - SPMS 2015

Tiếng Việt

2015

35

Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật trong điều chế rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào.

Trần Hữu Viên

Tác giả

Workshop proceedings: Linkage of research, training and production development for restructuring the forestry sector in Vietnam

Tiếng Anh

2015

36

Phát triển bền vững cây dược liệu ở Việt Nam và tỉnh Hải Dương

Trần Ngọc Hải

Tác giả

Kỷ yếu HT CLB KH-CN các truờng ÐH kỹ thuật lần 46

Tiếng Việt

2015

37

Research on characteristics of wood products used by traditional style and the influence of Vietnam culture

Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Nguyễn Thị Yên

Đồng tác giả

WORKSHOP PROCEEDINGS

Tiếng Anh

2015

38

Some findings of the research on the production of environment- friendly wood particle-cement boards for construction and interior use

Vu Huy Dai, Ta Thi Phuong Hoa, Nguyen Hai Hoan

Đồng tác giả

Workshop proceedings
"Vietnam foresty uiversity – international academy of wood science cooparation for deverlopmen"

Tiếng Anh

2015

39

Sóng Stonley trong các tinh thể xoắn không nén được.

Phạm Chí Vĩnh,  Lương Thế Thắng

Đồng tác giả

Tuyển tập công trình hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ 12

Tiếng việt

2015

40

The effect of rosin on the fixation of boron-based preservative in poplar wood

Nguyen Thị Thanh Hien, Li Shujun, Li Jian

Tác giả

Workshop proceedings Vietnam forestry university-international academy of wood science cooperation for development 12-5-2015, Viet Nam

Tiếng Anh

2015

41

 Quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại một số địa phương vùng biên giới – Thực trạng và giải pháp

Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Nguyễn Nghĩa Biên

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo quốc tế

Tiếng Việt

2016

42

Green roof model and application proposal in Vietnam

 Đặng Văn Thanh, Cao Đức Thịnh

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc tế: Sustainability on infrastructure development & planning

Tiếng Anh

2016

43

Influence of deletion of both PsbS and PPH1 proteins on light stress resistance in Arabidopsis thaliana.

Khuong. TTH., Robaglia. C., Caffarri. S.

Đồng tác giả

Hội nghị khoa học toàn quốc về Giảng dạy và nghiên cứu Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2

Tiếng Anh

2016

44

Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng nhựa đến tính ổn định nước và nhiệt độ cao của SMA

Đặng Văn Thanh, Lê Thái Bình

Đồng tác giả

International Conference on Science and Technology – 50th anniversary of Electric Power University – 2016

Tiếng Việt

2016

45

Một số đặc điểm hình thái, sinh học của xén tóc trưởng thành Aphrodisium sauteri Matsushita (Coleoptera:Cerambycidae)

Lê Bảo Thanh và các cộng sự

Đồng tác giả

Báo cáo khoa học, Hội nghị côn trùng quốc gia lần thứ 9

Tiếng Việt

2016

46

Một số kết quả nghiên cứu về thảm thực vật rừng tại Vườn quốc gia Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn.

Vũ Quang Nam, Đặng Văn Hà, Vũ Văn Thịnh

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, lần thứ hai, Đà Nẵng

Tiếng Việt

2016

47

Nghiên cứu phân bố và tình trạng , một số đặc điểm sinh thái của Chà vá chân nâu ở VQG Vũ Quang Hà Tĩnh

Nguyễn Hải Hà

Tác giả

Báo cáo cấp cơ sở, ĐHLN

Tiếng Việt

2016

48

Policies and solutions to increase added value and sustainable development of agriculture in Vietnam

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Minh Nguyệt             

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế

Tiếng Anh

2016

49

Poster "Vai trò Polymer ngoại bào của Vi sinh vật với sự hình thành đoàn lạp đất"; tham dự tại , được tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Helmholtz - Leipzig - CHLB Đức.

Vogel C., Nguyen T.B.P., Rehschul S., Kalbitz K.

Đồng tác giả

Hội thảo "Sự đóng góp và ảnh hưởng của Vi sinh vật đến sự hình thành và cấu trúc Chất hữu cơ trong đất"

Tiếng Anh

2016

50

Some notes on the genus Manglietia Blume from Vietnam

Vũ Quang Nam, Đặng Văn Hà

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, lần thứ hai, Đà Nẵng

Tiếng Anh

2016

51

The ellipticity (H/V ratio) of Rayleigh waves in viscoelastic half-space and its use in H/V ratio technique

Truong Thi Thuy Dung, Le Thi Hue, Duong Thi Thanh Tam, Tran Thanh Tuan

Đồng tác giả

Proceedings of the 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation -ICEMA4,Vietnam National University Press

Tiếng Anh

2016

52

Thực trạng làm thêm của sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp

Đặng Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy, Trần Thị Khuy

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối nông – lâm – ngư – thủy lợi toàn quốc lần thứ 7

Tiếng Việt

2016

53

Ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng trong lĩnh vực quản lý đất đai tại Việt Nam,

Phạm Phương Nam, Phạm Thanh Quế

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo quốc tế

Tiếng Việt

2016

54

Biểu hiện chuyển pha Kosterlitz-Thouless trong mô hình XYh3

Lương Minh Tuấn, Dương Xuân Núi, Tạ Thành Long, Tạ Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Trung Kiên, Đào Xuân Việt

Đồng tác giả

Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Nano Tiến tiến

Tiếng Việt

2017

55

Bước đầu xác định thành phần côn trùng cánh cứng (Coleoptera) ở trung tâm thực hành và thực nghiệm Nông lâm nghiệp trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, Quảng Ninh

Lê Bảo Thanh và các cộng sự

Đồng tác giả

Báo cáo khoa học, Hội nghị côn trùng quốc gia lần thứ 9

Tiếng Việt

2017

56

Công thức H/V chính xác của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi trực hướng không nén được phủ một lớp đàn hồi

Phạm Chính Vĩnh, Nguyễn Thị Khánh Linh, Lê Thị Huệ

Đồng tác giả

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X

Tiếng Việt

2017

57

Đa dạng thực vật có mạch của rừng ngập mặn tại xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Vũ Quang Nam, Bùi Văn Thắng, Đào Ngọc Chương, Hà Thanh Tùng, Nguyễn Thị Hiền.

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, lần thứ 7. Hà Nội

Tiếng Việt

2017

58

Đặc điểm chẩn đoán bệnh khô héo Thông do Tuyến trùng B. thailandae tại tỉnh Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh

Nguyễn Thành Tuấn

Tác giả

Báo cáo khoa học Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 9

Tiếng Việt

2017

59

Giản đồ pha của mô hình XY tổng quát với tương tác Nematic bậc ba

Dương Xuân Núi, Lương Minh Tuấn, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Vũ Cẩm Bình, Nguyễn Thị Huyền, Đoàn Quang Trị, Lê Tuấn, Nguyễn Đức Trung Kiên, Phạm Thành Huy, Đào Xuân Việt

Đồng tác giả

Hội nghị vật lý chất rắn và khoc học vật liệu toàn quốc lần thứ X

Tiếng việt

2017

60

Methods of spatial point pattern analysis applied in forest Ecology

Nguyen Hong Hai

Tác giả

The 7th national scientific conference on ecology and biological resources

Tiếng Việt

2017

61

Một số điểm mâu thuẫn của dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) với các văn bản luật khác và hướng giải quyết

Võ Mai Anh, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Vũ Ngọc Chuẩn, Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Thu Trang

Đồng tác giả

Báo cáo hội thảo: "Cơ sở khoa học và thực tiễn của dự án luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

Tiếng Việt

2017

62

Một số loài giổi ăn hạt (Michelia spp.) ở Việt Nam.

Vũ Quang Nam, Đào Ngọc Chương.

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, lần thứ 7. Hà Nội

Tiếng Việt

2017

63

Một số vấn đề đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam hiện nay

Vũ Thị Thúy Hằng

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia - Đại học Kinh tế quốc dân - 2017

Tiếng Việt

2017

64

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán trong thời kỳ cách mạng 4.0

Đoàn Thị Hân

Tác giả

Hội thảo Khoa học Quốc gia nâng cao năng lực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh trong bối cảnh cách mạng công nghệ lần thứ 4

Tiếng Việt

2017

65

Nghiên cứu hiện tượng chuyên pha trong mô hình XY tổng quát

Dương Xuân Núi, Lương Minh Tuấn, Lưu Bích Linh, Bùi Thị Toàn Thư, Đoàn Quảng Trị, Lê Tuấn,  Nguyễn Đức Trung Kiên, Phạm Thành Huy,  Đào Xuân Việt

Tác giả

Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Nano Tiến tiến - WANN 2017

Tiếng Việt

2017

66

Nghiên cứu mô phỏng hiện tượng chuyển pha trong mô hình XY tổng quát

Dương Xuân Núi, Lương Minh Tuấn, Lưu Bích Linh, Bùi Thị Toàn Thư, Đoàn Quảng Trị, Lê Tuấn,  Nguyễn Đức Trung Kiên, Phạm Thành Huy,  Đào Xuân Việt

Đồng tác giả

Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Nano Tiên tiến

Tiếng Việt

2017

67

Phát triển hoạt động tài chính vi mô hướng tới tài chính toàn diện tại Việt Nam đến năm 2020

Đào Lan Phương

Tác giả

Hội thảo Khoa học Quốc gia Hoàn thiện thể chế tài chính cho phát triển bền vững thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm Việt Nam

Tiếng Việt

2017

68

Sâu đo Hyposidra talaca Wailker ăn lá Keo tai tượng Acacia mangium Willd tại Ba Chẽ, Quảng Ninh.

Lê Bảo Thanh và các cộng sự

Đồng tác giả

Báo cáo khoa học, Hội nghị côn trùng quốc gia lần thứ 9

Tiếng Việt

2017

69

Solutions for increasing value added to fruit and vegetable supply chain in Hanoi in the context of international economic integration

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Minh Nguyệt             

Đồng tác giả

Hội thảo khoa học Quốc tế Chính sách và giải pháp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam

Tiếng Anh

2017

70

Sóng Scholte trong môi trường trực hướng không nén được

Phạm Chí Vĩnh, Lương Thế Thắng, Nguyễn Thị Khánh Linh

Đồng tác giả

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X

Tiếng Việt

2017

71

Tích hợp AHP và GIS đánh giá thích nghi cây trồng tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Nguyễn Bích Hường, Nguyễn Thị Bích, Lê Phương Nhung, Nguyễn Thị Hồng

Đồng tác giả

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017

Tiếng Việt

2017

72

Tính toán tôn lợp được sử dụng tại Việt Nam theo Eurocode 3

Cao Đức Thịnh, Bùi Hùng Cường

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc tế: Vật liệu, kết cấu, công nghệ, và kiểm định xây dựng -2017

Tiếng Việt

2017

73

Thiết kế động cơ từ trở với hiệu suất cao và tổn hao thấp

Đinh Hải Lĩnh, Bùi Minh Định

Đồng tác giả

Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hóa

Tiếng Việt

2017

74

Trà hoa vàng ở Vườn quốc gia Tam Đảo

Lê Bảo Thanh và các cộng sự

Đồng tác giả

Hội thảo Các trường đại học Kỹ thuật với sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Việt

2017

75

Vascular plant diversity of mangrove forest in Dong Long commune, Tien Hai District, Thai Binh province

Vũ Quang Nam, Bùi Văn Thắng, Đào Ngọc Chương, Hà Thanh Tùng, Nguyễn Thị Hiền.

Đồng tác giả

Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7

Tiếng Anh

2017

76

Vận dụng giá trị hợp lý trong phản ánh và ghi nhận giá trị sản phẩm sinh học ở các công ty lâm nghiệp Việt Nam

Hoàng Vũ Hải, Nguyễn Tiến Thao

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo quốc gia

Tiếng Việt

2017

77

Antioxidant properties and total polyphenols of various extracts from Houttuynia cordata Thunb.

Tuyen, P.T. Khang, D.T., Anh, T.T.T., Trang, P.T., Xuan, T.D.

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ tư

Tiếng Anh

2018

78

Kết quả xây dựng mô hình trình diễn lúa LTH31 vụ mùa

Bùi Thị Cúc

Đồng tác giả

Chuyên đề khuyến nông

Tiếng Việt

2018

79

Mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng trên cây lúa tại Thanh Hóa

Bùi Thị Cúc

Đồng tác giả

Chuyên đề khuyến nông

Tiếng Việt

2018

80

Nghiên cứu nhân giống cây Râu hùm (Tacca chantrieri Andre) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Nguyễn Thị Thơ, Vũ Thị Phan, Lê Viết Việt, Khuất Thị Hải Ninh, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thùy Linh, Bùi Văn Thắng

Đồng tác giả

Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018

Tiếng việt

2018

81

Kỹ thuật giâm hom trong nhân giống Trà hoa vàng

Nguyễn Văn Việt, Trần Việt Hà

Đồng tác giả

Chuyên đề Khuyến nông

Tiếng việt

2018

82

Vận dụng kế toán trách nhiệm trong các công ty lâm nghiệp

Hoàng Vũ Hải

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế sử dụng dữ liệu và công nghệ trong kế toán quản trị-Chìa khoa vàng nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp

Tiếng việt

2018

83

Determinants of Operational Self-Sustainability of Microfinance Institutions in Vietnam

Đào Lan Phương

Đồng tác giả

Accounting, auditing and finance in the digital age
(international conference on finance, accounting and auditing - 2018)

Tiếng Anh

2018

84

Tính hai mặt của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Hương

Tác giả

Thông tin khoa học thống kê

Tiếng việt

2018

85

Một số giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Hương

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tiếp cận tín dụng thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính.

Tiếng việt

2018

86

The contribution of non-timber forest products (ntfps) to the livelihoods of forest-dependent people: case study in Hoa Binh province, Vietnam

Lê Đình Hải

Tác giả

Workshop on  Forestry  and  Rural Livelihood Development, 1-14 November 2018, Kunming City, China

Tiếng Anh

2018

87

Định hướng về đào tạo và nghiên cứu công tác xã hội của trường Đại học Lâm nghiệp

Lê Đình Hải

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo "Công tác xã hội trong phát triển nông thôn - miền núi ở Việt Nam", Trường Đại học Lâm nghiệp.

Tiếng Việt

2018

88

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em tại các vùng nông thôn Việt Nam

Phạm Duy Lâm

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo "Công tác xã hội trong phát triển nông thôn - miền núi ở Việt Nam", Trường Đại học Lâm nghiệp.

 

2018

89

Mô hình quản lý rừng cộng đồng góp phần phát triển cộng đồng tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Bùi Thị Minh Nguyệt, Phạm Thị Huế

 

Kỷ yếu hội thảo "Công tác xã hội trong phát triển nông thôn - miền núi ở Việt Nam", Trường Đại học Lâm nghiệp.

 

2018

90

Ecotourism development in national parks in Red River Delta and Coastal Areas of Northeast of Viet Nam

Trần Thị Tuyết

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo

Tiếng Anh

2018

91

Optimal Configuration Design and Operation of Pressurized Irrigation Systems Using Stochastic Optimization

Pham Van Tinh and Pham Duc Dai

Đồng tác giả

2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)

Tiếng Anh

2018

92

Mô hình hóa và điều khiển dựa trên động lực học ngược tay máy phẳng hai khâu đàn hồi

Thân Văn Ngọc

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội nghị

Tiếng việt

2018

93

Xây dựng đặc tính động lực học và khả năng tải của ổ khí động đàn hồi thế hệ 1

Nguyễn Đăng Ninh

Tác giả

Kỷ yếu hội nghị

Tiếng việt

2018

94

Antioxidant properties and total polyphenols of various extracts from Houttuynia cordata Thumb

Phung Thi Tuyen, Do Tan Khang, Truong Thi Tu Anh, Phan Thanh Trang, Tran Dang Xuan

Đồng tác giả

Tuyển tập tóm tắt báo cáo hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ IV

Tiếng Anh

2018


Chia sẻ