Đào tạo dự bị đại học tại trường Đại học Lâm nghiệp

25 tháng 7, 2016

1. Đối tượng và điều kiện tuyển chọn.

1.1. Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên 1 và thuộc khu vực 1 (KV1) quy định tại Quy chế tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), trung học bổ túc (THBT), trung học chuyên nghiệp (THCN), trung học nghề (THN), đã dự thi đại học các khối A, B hoặc C nhưng không trúng tuyển và ngay năm thi đại học đạt điểm vào học DBĐH do các cơ sở giáo dục - đào tạo qui định, được tuyển chọn vào học DBĐH.

1.2. Thí sinh là người dân tộc thiểu số đủ điều kiện theo qui định tại nhưng chưa được tuyển chọn vào học DBĐH tại các cơ sở giáo dục - đào tạo thì được tuyển chọn vào học tại các trường DBĐHDT hoặc các trường DBĐH.

2. Thủ tục và hồ sơ trúng tuyển.

2.1. Thủ tục nộp hồ sơ:

a. Thí sinh thuộc đối tượng và đủ điều kiện tuyển chọn theo qui định không phải nộp đơn đăng ký học DBĐH, nhưng sau khi nhận đuợc giấy triệu tập trúng tuyển vào học DBĐH của các cơ sở giáo dục - đào tạo, phải đến tập trung và nộp hồ sơ trúng tuyển đúng thời hạn ghi trong giấy triệu tập.

b. Thí sinh thuộc đối tượng và đủ điều kiện tuyển chọn theo qui định và thuộc vùng tuyển theo qui định, trước ngày 20/9 năm dự thi đại học phải nộp đơn đăng ký học DBĐH theo mẫu qui định cho trường DBĐHDT hoặc trường DBĐH. Sau khi nhận được giấy triệu tập trúng tuyển vào học DBĐH của trường DBĐHDT hoặc của trường DBĐH, phải đến tập trung và nộp hồ sơ trúng tuyển đúng thời hạn ghi trong giấy triệu tập.

2.2. Hồ sơ trúng tuyển bao gồm:

a. Bản chính Học bạ THPT hoặc THBT.

b. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT, THBT hoặc bằng tốt nghiệp THCN, THN do Hiệu trưởng nhà trường cấp đối với những học sinh đăng ký học ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp THPT, THBT, THCN hoặc THN đối với những học sinh đã tốt nghiệp các năm trước. Những học sinh mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chậm nhất là đầu học kỳ II năm học dự bị phải xuất trình bằng tốt nghiệp chính để trường đối chiếu kiểm tra.

c. Giấy khai sinh.

d.  Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên như giấy chứng nhận con liệt sĩ;thẻ thương binh hoặc thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh của bản thân

hoặc của bố mẹ; hộ khẩu thường trú của học sinh.

e. Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc phiếu báo điểm thi tuyển sinh đại học do các trường đại học cấp (có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường).

3. Tổ chức đào tạo.

3.1. Các trường DBĐH và các trường DBĐHDT, các khoa DBĐH của các cơ sở giáo dục - đào tạo tổ chức đào tạo theo đúng mục tiêu và khung chương trình sau đây:

a. Thời gian đào tạo: 8 tháng gồm:

-Học chính trị, quân sự đầu khoá

-Thực học các môn học theo từng khối

-Ôn tập chuẩn bị thi cuối học kỳ I

-Ôn tập chuẩn bị thi cuối học kỳ II

b. Các môn học chính khoá của các khối:

-Khối A: Toán, Lý, Hoá, Tiếng Việt, Tin học

-Khối B : Toán, Hoá, Sinh, Tiếng Việt, Tin học

-Khối C : Văn-Tiếng Việt, Sử, Địa, Tin học.

c. Các môn học ngoại khoá của cả 3 khối: Ngoại ngữ (Anh văn),Giáo dục Công dân, Giáo dục thể chất.


Chia sẻ