Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học

9 tháng 2, 2017

1. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

Phương thức tuyển sinh gồm một trong 2 phương thức sau:

- Phương thức xét tuyển theo học bạ năm lớp 12.

- Phương thức thi tuyển sinh, gồm các môn thi theo các ngành như sau:

TT

Tên ngành

Môn cơ bản

Môn cơ sở

Môn chuyên ngành

1

Kế toán

Toán học

Tài chính tiền tệ

Kế toán tài chính

2

Kinh tế nông nghiệp

 Toán học

Kinh tế học

Kinh tế nông nghiệp

3

Kinh tế

Toán học

Kinh tế học

Kinh tế phát triển

4

Quản trị kinh doanh

Toán học

Quản trị học

Quản trị kinh doanh

5

Hệ thống thông tin

Toán học

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cơ sở dữ liệu

6

Quản lý đất đai

Toán học

Trắc địa

Quản lý hành chính về đất đai

7

Lâm sinh;

Toán học

Sinh thái học

Kỹ thuật lâm sinh

8

Lâm nghiệp

Toán học

Sinh thái học

Kỹ thuật lâm sinh

9

Lâm nghiệp đô thị

  Toán học

Lâm nghiệp đô thị đại cương

Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị

10

Kiến trúc cảnh quan

  Toán học

 Cơ sở tạo hình

Nguyên lý thiết kế cảnh quan

11

Khoa học môi trường

Toán học

Khoa học môi trường đại cương

Quản lý môi trường

12

Quản lý tài nguyên rừng

Toán học

Sinh thái học

Đa dạng sinh học

13

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

 Toán học

 Địa chất tài nguyên thiên nhiên

Quản lý lưu vực

14

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 Toán học

 Kỹ thuật điện và điện tử

Lý thuyết mạch

15

Kỹ thuật cơ khí

 Toán học

 Cơ khí đại cương

 Cấu tạo ô tô

16

Kỹ thuật công trình xây dựng

Toán học

Vật liệu xây dựng

Kỹ thuật thi công

17

Công nghệ sinh học

 Sinh học

Di truyền học

Công nghệ tế bào thực vật

18

Khuyến nông

Toán học

Đánh giá nông thôn

Phương pháp khuyến nông

19

Công nghệ chế biến lâm sản

 Toán học

 Khoa học gỗ

Công nghệ mộc

20

Thiết kế nội thất

 Toán học

Cơ sở tạo hình

Nguyên lý thiết kế nội thất

2. Liên thông từ trung cấp lên Đại học

- các ngành tuyển sinh: gồm các ngành như bảng trên

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ năm lớp 12.

3. Đào tạo Văn bằng 2 gồm các ngành đào tạo và môn thi tuyển như sau:

TT

Ngành đào tạo

Môn thi 1

Môn thi 2

1

Khoa học môi trường

Toán học

Pháp luật đại cương

2

Kế toán

Toán học

Pháp luật đại cương

3

Quản lý đất đai

Toán học

Pháp luật đại cương

4

Quản lý tài nguyên rừng

Toán học

Pháp luật đại cương

5

Lâm sinh

Toán học

Pháp luật đại cương

6

Công nghệ chế biến lâm sản

Toán học

Pháp luật đại cương


Chia sẻ