Sứ mạng - Mục tiêu phát triển

21 tháng 7, 2016

Trường Đại học Lâm nghiệp (tên tiếng Anh và tên viết tắt là Vietnam National University of Forestry /VNUF); được thành lập theo quyết định 127/CP ngày 19 tháng 8 năm 1964 của Hội đồng Chính phủ. Trường Đại học Lâm nghiệp có trụ sở chính tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, TP. Hà Nội. Phân hiệu của Trường đặt tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Sứ mạng

Là trường Đại học đầu ngành, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn; Là trung tâm khoa học công nghệ có uy tín về lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội - môi trường trên địa bàn nông thôn, trung du miền núi cả nước.

Mục tiêu phát triển

Đẩy mạnh việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức, đổi mới cơ chế quản lý; phát triển đội ngũ; tăng cường phát triển theo chiều sâu; tập trung các nguồn lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, NCKH; tiếp tục đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật; tăng cường sức thu hút và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực đào tạo và NCKH; giữ vững vị trí đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp, phấn đấu đạt thứ hạng cao trong các trường đại học của cả nước, thực sự trở thành trung tâm đào tạo, NCKH chất lượng cao của cả nước về lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên - môi trường, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập bình đẳng với các trường tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.


Chia sẻ