Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

4 tháng 6, 2019

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Trần Văn Chứ

Ban Giám hiệu

Bí thư Đảng ủy

2

Cao Quốc An

Hội đồng Trường

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Trần Quang Bảo

Ban Giám hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ

4

Bùi Thế Đồi

Ban Giám hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Phùng Văn Khoa

Khoa Quản lý TNR&MT

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Phạm Văn Chương

Ban Giám hiệu

Ủy viên Ban chấp hành

7

Dương Văn Tài

Khoa Cơ điện và Công trình

Ủy viên Ban chấp hành

8

Vũ Huy Đại

Phòng Khoa học và Công nghệ

Ủy viên Ban chấp hành

9

Đào Duy Phương

Phòng Tài chính, kế toán

Ủy viên Ban chấp hành

10

Nguyễn Sỹ Hà

Phòng Chính trị&CTSV

Ủy viên Ban chấp hành

11

Bùi Thị Minh Nguyệt

Khoa Kinh tế&QTKD

Ủy viên Ban chấp hành

12

Phạm Minh Toại

Phòng Đào tạo

Ủy viên Ban chấp hành

13

Nguyễn Vũ Lâm

Phòng Hành chính, tổng hợp

Ủy viên Ban chấp hành

14

Hà Văn Huân

Trường THPT Lâm nghiệp

Ủy viên Ban chấp hành

15

Hoàng Văn Sâm

Phòng Hợp tác quốc tế

Ủy viên Ban chấp hành

-  Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Trần Quang Bảo

Ban Giám hiệu

Chủ nhiệm

2

Cao Quốc An

Hội đồng Trường

Phó Chủ nhiệm

3

Kiều Trí Đức

Phòng Tổ chức cán bộ

Uỷ viên

4

Trần Thị Thanh Thủy

Khoa Quản lý TNR&MT

Uỷ viên

5

Lê Sỹ Doanh

Viện Sinh thái rừng và Môi trường

Uỷ viên


Chia sẻ