Ngành Lâm nghiệp đô thị

25 tháng 7, 2016

1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ

Tên ngành đào tạo:

Tiếng việt: Lâm nghiệp đô thị      

Tiếng Anh: Urban Forestry          

Lâm nghiệp đô thị là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng, không thể thiếu trong lĩnh vực khoa học đô thị và đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. Trên thế giới, ngành khoa học Lâm nghiệp đô thị đã có bề dày gần 100 năm phát triển và đã có một hệ thống lý luận khoa học chặt chẽ, góp phần giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến không gian xanh cảnh quan và môi trường sinh thái đô thị. Đây là một lĩnh vực khoa học tổng hợp, có gắn bó chặt chẽ với các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng đô thị và nghệ thuật. Phạm vi nghiên cứu và ứng dụng của lĩnh vực Lâm nghiệp đô thị không chỉ là kỹ thuật trồng, chăm sóc và quản lý hệ thống cây xanh đô thị mà còn nghiên cứu về quy hoạch, thiết kế hệ thống không gian xanh và cảnh quan cây xanh đô thị.

Ở nước ta, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa cũng đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều khu đô thị mới được xây dựng vì thế nhu cầu nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản về lĩnh vực Lâm nghiệp đô thị phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển đô thị là rất lớn. Trường Đại học Lâm nghiệp là trường đại học đầu tiên trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh đào tạo lĩnh vực Lâm nghiệp đô thị ở bậc đại học (2001) và đến nay đã có 10 khóa tốt nghiệp ra trường. Đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ cao tham gia đào tạo ngành Lâm nghiệp đô thị đa phần được đào tạo nâng cao trình độ sau đại học tại các cơ sở đào tạo uy tín ở nước ngoài. Trong quá trình đào tạo, bên cạnh học tập những kiến thức lý thuyết trên lớp, sinh viên còn được bồi dưỡng kiến thức thực tiễn thông qua các đợt đi tham quan, thực tập tại đô thị trong cả nước, đặc biệt còn có thể tham gia các đề tài, dự án cùng với các thầy, cô giáo ngay khi còn học tại trường.

Kết quả khảo sát tìm việc làm hàng năm của sinh viên ngành Lâm nghiệp đô thị sau khi tốt nghiệp ra trường từ Trường đại học Lâm nghiệp cho thấy, kỹ sư ngành Lâm nghiệp đô thị có nhiều cơ hội tìm việc làm tốt tại các thành phố. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường đã được tuyển vào làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng có ngành đào tạo về Kiến trúc cảnh quan, Hoa viên, Lâm nghiệp đô thị; các cơ quan, đơn vị nghiên cứu về kiến trúc, quy hoạch, thiết kế đô thị; các doanh nghiệp và đơn vị quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Có nhiều nhóm sinh viên sau khi ra trường đã tự thành lập các doanh nghiệp tư vấn thiết kế cảnh quan, tư vấn thiết kế và thi công các công trình cảnh quan cây xanh, đã có thu nhập cao.

2. MÃ NGÀNH : 7620202

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Sinh viên hoàn thành đủ số tín chỉ (141 tín chỉ) trong 4 năm học

4. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

Đối trượng tuyển sinh: Khối A, B, V.

Sinh viên theo học ngành Lâm nghiệp đô thị sẽ được trang bị các kiến thức chuyên môn sau đây:

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 80 tín chỉ

A1

Kiến thức cơ sở khối ngành

 

 

I

Các học phần bắt buộc

 

 

1

Sinh lý thực vật

22

Quy hoạch du lịch sinh thái

2

Vẽ mĩ thuật 1(*)

23

Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

3

Vẽ mĩ thuật 2(*)

24

Sâu bệnh hại cây đô thị

4

Vẽ kỹ thuật xây dựng cảnh quan

25

Kỹ thuật hạ tầng cảnh quan

5

Thổ nhưỡng I

26

Ứng dụng thực vật trong phong thuỷ

6

Thực vật đô thị

27

Vật liệu cảnh quan (trừ cây)

7

Sinh thái cảnh quan

A2

Kiến thức ngành

8

Lâm nghiệp đô thị đại cương

I

Các học phần bắt buộc

9

Nguyên lý thiết kế cảnh quan

28

Kỹ thuật chọn và nhân giống cây đô thị

10

Tài nguyên du lịch sinh thái

29

Vườn ươm cây đô thị

11

Trắc địa

30

Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị

12

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý cây xanh đô thị

31

Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị

13

Thiết kế vườn công viên 1

32

Thiết kế cảnh quan hoa thảo

14

Sinh thái đô thị

33

Quy hoạch không gian xanh đô thị

15

Anh văn chuyên ngành LNĐT

34

Thiết kế vườn công viên 2

16

Ứng dụng Autocad trong thiết kế cảnh quan

35

Tổ chức và giám sát thi công công trình cây xanh

17

Thiết kế cảnh quan cây xanh

36

Cây cảnh non bộ

II

Các học phần tự chọn 10 tín chỉ

37

Ứng dụng cây xanh nội thất

18

Khí tượng thủy văn

II

Học phần tự chọn

19

Nguyên lý quy hoạch cảnh quan

38

Kỹ thuật trồng hoa lan

20

Ứng dụng 3Ds Max trong thiết kế cảnh quan

39

Quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái

21

Kỹ thuật xử lý ảnh bằng Photoshop

40

Kỹ thuật trồng và duy trì thảm cỏ

 

 

41

Kỹ thuật cắt tỉa và tạo hình cây cảnh quan

- Tổng số tín chỉ: 142

- Kiến thức giáo dục đại cương: 41 tín chỉ

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 80 tín chỉ

- Thực tập nghề nghiệp: 10 tín chỉ

- Làm khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ

TT

Học phần

Số

TC

HP tiên Quyết

TT

Học phần

Số

TC

HP tiên Quyết

A

Khối kiến thức giáo dục đại cương

41

 

31

Trắc địa

3

 

I

Các học phần bắt buộc

39

 

32

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý cây xanh đô thị

3

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê nin

5

 

33

Thiết kế vườn công viên 1

2

 

2

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

1

34

Sinh thái đô thị

2

 

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

1

35

Anh văn chuyên ngành LNĐT

2

 

4

Tiếng Anh HP1

4

 

36

Ứng dụng Autocad trong thiết kế cảnh quan

3

 

5

Tiếng Anh HP2

3

4

37

Thiết kế cảnh quan cây xanh

2

 

6

Tiếng Anh HP3

3

5

II

Các học phần tự chọn 10 tín chỉ

10

 

7

Tiếng Anh HP4

2

5

38

Khí tượng thủy văn

2

 

8

Hóa học đại cương

3

 

39

Nguyên lý quy hoạch cảnh quan

2

 

9

Sinh học đại cương

2

 

40

Ứng dụng  Photoshop và 3ds.Max trong LNĐT

4

 

10

Thực vật học

2

9

41

Quy hoạch du lịch sinh thái

2

 

11

Toán cao cấp B

3

 

42

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

12

Thống kê sinh học

2

 

43

Sâu bệnh hại cây đô thị

3

 

13

Pháp luật đại cương

2

 

44

Kỹ thuật hạ tầng cảnh quan

3

 

14

Tin học đại cương

3

 

45

Ứng dụng thực vật trong phong thuỷ

2

 

15

Giáo dục thể chất

3

 

46

Vật liệu cảnh quan (trừ cây)

3

 

16

Giáo dục quốc phòng

5

 

B2

Kiến thức ngành

30

 

II

Các học phần tự chọn chọn

2/8

 

I

Các học phần bắt buộc

26

 

17

Đa dạng sinh học

2

 

47

Kỹ thuật chọn và nhân giống cây đô thị

2

 

18

Xã hội học

2

 

48

Vườn ươm cây đô thị

2

 

19

Tâm lý học

2

 

49

Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị

3

 

20

Cơ sở khoa học môi trường

2

 

50

Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị

3

 

B

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

80

 

51

Thiết kế cảnh quan hoa thảo

2

 

B1

Kiến thức cơ sở khối ngành

50

 

52

Q. hoạch không gian xanh đô thị

3

 

I

Các học phần bắt buộc

40

 

53

Thiết kế vườn công viên 2

4

 

21

Sinh lý thực vật

3

 

54

Tổ chức và giám sát thi công công trình xanh

2

 

22

Vẽ mĩ thuật 1(*)

2

 

55

Cây cảnh non bộ

2

 

23

Vẽ mĩ thuật 2(*)

2

 

56

Ứng dụng cây xanh nội thất

3

 

24

Vẽ kỹ thuật xây dựng cảnh quan

3

 

II

Học phần tự chọn

4

 

25

Thổ nhưỡng I

3

 

57

Quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái

2

 

26

Thực vật đô thị

2

 

58

Kỹ thuật trồng Hoa lan

2

 

27

Sinh thái cảnh quan

2

 

59

K. thuật trồng và duy trì thảm cỏ

2

 

28

Lâm nghiệp đô thị đại cương

2

 

60

Kỹ thuật cắt tỉa và tạo hình cây cảnh quan

2

 

29

Nguyên lý thiết kế cảnh quan

2

 

C

Tốt nghiệp

10

 

30

Tài nguyên du lịch sinh thái

2

 

 

 

 

 

Thực tập nghề nghiệp:

TT

Đợt thực tập

Số tín chỉ

Kỳ dự kiến

1

Thực tập nghề nghiệp 1

2TC

Học kỳ 5

1TC

1TC

2

Thực tập nghề nghiệp 2

1TC  

Học kỳ 6

1TC 

2TC 

Thực tập nghề nghiệp 3 

3TC 

Học kỳ 7

5. LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

Đào tạo theo chương trình đại học chính quy trong thời gian 4 năm, sinh viên hoàn thành đủ số tín chỉ để ra trường.

6. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kỹ sư Lâm nghiệp đô thị có kiến thức tổng hợp về các lĩnh vực có liên quan đến ngành Lâm nghiệp đô thị gồm: Thực vật, sinh thái, nghệ thuật, kỹ thuật trồng cây cảnh quan môi trường, quy hoạch thiết kế, thi công  và giám sát thi công công trình cây xanh cảnh quan môi trường đô thị.

Kỹ sư Lâm nghiệp đô thị có năng lực quy hoạch, thiết kế, quản lý, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển các công trình cây xanh cảnh quan môi trường đô thị, khu dân cư, khu du lịch,  khu di tích và danh lam thắng cảnh.

6.1. Kiến thức

- Kiến thức cơ bản: Thực vật học, sinh lý thực vật, vẽ mỹ thuật,  thổ nhưỡng I, thực vật đô thị, sinh thái cảnh quan, khí tượng thuỷ văn, lâm nghiệp đô thị đại cương, sinh thái đô thị, nghệ thuật vườn công viên, nguyên lý thiết kế cảnh quan, ứng dụng thực vật trong phong thủy, sử dụng các phần mềm vẽ đồ họa: AutoCAD, 3ds. Max và kỹ thuật xử lý hình ảnh bằng Photoshop…

- Kiến thức chuyên ngành: Kỹ thuật giống cây đô thị, vườn ươm cây xanh đô thị, sâu bệnh hại cây đô thị, kỹ thuật trồng cây hoa thảo đô thị, kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị, kỹ thuật duy trì cây đô thị, quy hoạch không gian xanh đô thị, thiết kế cảnh quan cây xanh, quy hoạch thiết kế vườn – công viên, quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái, ứng dụng cây xanh nội thất, tổ chức và giám sát thi công công trình cây xanh đô thị.

6.2. Kỹ năng

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn và yêu cầu của xã hội về kỹ thuật cây xanh đô thị; quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý cây xanh đô thị.

- Tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực cây xanh đô thị, quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý giám sát các công trình cây xanh đô thị.

- Vận dụng sáng tạo, chính xác các yêu cầu chuyên môn trong thực tiễn môi trường công tác.

- Có khả năng làm việc theo nhóm và thích ứng tốt với môi trường làm việc tập thể đa ngành như quy hoạch thiết kế đô thị, quản lý đô thị, quy hoạch thiết kế cảnh quan.

- Thiết kế, triển khai các dự án thuộc lĩnh vực lâm nghiệp đô thị.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và đồ họa máy tính.

- Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.

7. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Các cơ quan chuyên ngành: Các cơ quan quy hoạch, thiết kế xây dựng và phát triển đô thị như Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc và Xây dựng; Sở Tài nguyên môi trường; các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực cây xanh đô thị và môi trường.

- Các công ty công viên và cây xanh đô thị, công ty môi trường đô thị, vườn thực vật, vườn quốc gia, khu du lịch và nghỉ dưỡng, các khu danh thắng, di tích.

- Các doanh nghiệp tư vấn quy hoạch, thiết kế và thi công công trình cây xanh đô thị.

- Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực lâm nghiệp đô thị.


Chia sẻ