Ngành Công nghệ sinh học

25 tháng 7, 2016

1. Ngành đào tạo

Tiếng ViệtCông nghệ sinh học  

Tiếng Anh: Biotechnology                

2. Mã ngành: 7420201                                 

3 . Thời gian đào tạo: 04 năm

4 . Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 tín chỉ.

5. Loại hình đào tạo: Chính quy                  

6. Mục tiêu đào tạo

6.1. Kiến thức:

Đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học (CNSH) có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực: công nghệ gen và các ứng dụng, chẩn đoán phân tử trong y học và pháp y, công nghệ hóa sinh- protein, công nghê vi sinh và ứng dụng, chế biến thực phẩm, xử lý môi trường, sản xuất vaccine, công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật, chọn tạo giống cây trồng mới, Công nghệ nuôi trồng các loại nấm ăn và dược liệu, đa dạng sinh học, phân loại thực vật, v.v.

Đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học có trình độ ngoại ngữ và tin học cơ bản.

6.2. Kỹ năng

Đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học có kỹ năng nghiên cứu và làm việc trong các ngành công nghiệp tạo ra những sản phẩm công nghệ sinh học có ích phục vụ cho nông nghiệp, y dược học, thực phẩm, xử lý ô nhiễm môi trường.

7Vị trí làm việc của kỹ sư CNSH sau khi tốt nghiệp

- Kỹ sư CNSH có thể là cán bộ giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các trường, viện, cơ quan y tế (viện kiểm định-kiểm nghiệm; bệnh viện; viện nghiên cứu, v.v.); là cán bộ kỹ thuật trong các đơn vị, công ty, doanh nghiệp sản xuất hoạch động trong lĩnh vực Nông-Lâm nghiệp; thực phẩm, y dược, môi trường, v.v.

- Kỹ sư CNSH có thể làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp có liên quan đến Công nghệ sinh học, sinh học và Giống cây trồng.


Chia sẻ