Các chuyên ngành đào tạo

25 tháng 7, 2016

1. Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh liên kết với Đại học Colorado - Hoa Kỳ)

2. Ngành Công nghệ sinh học (Chương trình chất lượng cao đào tạo bằng tiếng Anh)

3. Ngành Lâm nghiệp (Chương trình chất lượng cao đào tạo bằng tiếng Anh liên kết với Đại học Oregan - Hoa Kỳ)

4. Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao đào tạo bằng tiếng Anh)

5. Ngành Công nghệ chế biến lâm sản (Chương trình chất lượng cao đào tạo bằng tiếng Anh)

6. Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt)

7. Ngành Khoa học môi trường

8. Ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường

9. Ngành Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

10. Ngành Bảo vệ thực vật

11. Ngành Công nghệ sinh học (Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt)

12. Ngành Thú y

13. Ngành Chăn nuôi

14. Ngành Quản lý đất đai

15. Ngành Khoa học cây trồng

16. Ngành Khuyến nông

17. Ngành Kế toán

18. Ngành Kinh tế

19. Ngành Kinh tế nông nghiệp

20. Ngành Quản trị kinh doanh

21. Ngành Công tác xã hội

22. Ngành Hệ thống thông tin

23. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

24. Ngành Lâm học

25. Ngành Lâm sinh

26. Ngành Kỹ thuật xây dựng

27. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

28. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

29. Ngành Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) 

30. Ngành Công nghệ sau thu hoạch

31. Ngành Thiết kế nội thất

32. Ngành Kiến trúc cảnh quan

33. Ngành Lâm nghiệp đô thị

34. Ngành Công nghệ vật liệu

35. Ngành Thiết kế công nghiệp

36. Ngành Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ)


Chia sẻ